svenska-engelska översättning av handla

 • act
  us
  So I call upon the Commission to act. Jag uppmanar kommissionen att handla.So we can no longer tolerate this but must act and act at once! Eftersom detta inte kan tolereras måste vi handla och handla snabbt!What we cannot do is act in generalisations. Men vi kan inte handla generellt.
 • be
  us
  It should be about what works. Det bör handla om det som fungerar.It cannot just be about the EU. Det får inte bara handla om EU.Something must therefore be done. Därför är det nödvändigt att handla.
 • deal
  us
  How to deal with our neighbours? Hur ska vi handla gentemot våra grannar?The first stage would deal with the immediate, urgent situation. Det första steget skulle handla om den omedelbara, akuta situationen.The next mini-summit in Vienna will deal with institutional reforms. Det kommande minitoppmötet i Wien skall handla om institutionella omdaningar.
 • manage
  us
  The discussion could be about political manoeuvring and could lead to rule by a board of management. Diskussionen kan handla om maktspelet och leda fram till en ledning.We also have to reach agreement with management and labour, for example, on the subject of remote working and vocational training, if what we are talking about is an information society for all. Man måste också komma fram till ett avtal med arbetsmarknadens parter, till exempel om distansarbete och yrkesutbildning, om det skall handla om ett informationssamhälle där alla tas med.He managed to climb the tower
 • merchandise
  us
  good business depends on having good merchandiseHe started his career merchandising in a small clothing store chainHe got hired to merchandise some new sporting goods lines
 • shop
  us
  The shopping experience must not be allowed to disappear from villages by the closing of the last shop. Upplevelsen med att handla får inte försvinna ur byarna genom att de sista affärerna stängs.As a boy, a German-owned shop was not somewhere that I could buy things. När jag barn var en tyskägd affär inte ett ställe där jag kunde handla.We can shop in a larger market and often buy goods up to a third cheaper. Vi kan handla på en större marknad och ofta köpa varor som är upp till en tredjedel billigare.

Definition av handla

Exempel

 • Jag handlade mat i dag.
 • Läkaren bör handla rätt i alla situationer.
 • Den här filmen handlar om två djur som lär sig prata.
 • Nu handlar det bara om vår överlevnad.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se