svenska-finska översättning av avsiktlig

  • tahallinenKyseessä on eläinten tahallinen hyväksikäyttö ja pahoinpitely, ja sekin pitäisi ottaa huomioon. Detta är avsiktlig exploatering och misshandel av djur och bör också beaktas.Jos taas kyseessä ei ollut erehdys vaan tahallinen teko, kyse on rikoksesta, joka ansaitsee tulla käsitellyksi kansainvälisissä tuomioistuimissa. Om det inte var en blunder, utan en avsiktlig handling, är det ett brott som förtjänar att tas upp av internationella domstolar.Natossa ja muualla tapahtunut hajaannus Irakin sodan edellä oli tämän politiikan tahallinen seuraus. Den splittring som uppstod inom Nato och på andra håll under den period som föregick kriget i Irak var en avsiktlig konsekvens av denna politik.
  • tarkoituksellinenGeneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljönToinen syy on tarkoituksellinen - ei ole koskaan ollut tarkoitus, että toiseen maahan olisi helppo ajaa junalla noin vain. En annan är helt avsiktlig - det skulle aldrig vara enkelt att utan vidare köra med ett tåg rakt in i ett annat land.Geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys) Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer (kommissionens genomförandebefogenheter) (omröstning)
  • aikomuksellinen
  • tahallaanHän rikkoi sen tahallaan!Vuonna 2011 joka kuudes tulipalo oli tahallaan sytytetty.Näiden säädösten rikkominen tahallaan tai huolimattomuudesta on rangaistavaa.
  • tahallisestiTästä ei voida poiketa rikkomatta tahallisesti perustamissopimusta ja sen 109 j artiklaa. Den rätten kan inte upphävas utan att det är fråga om en avsiktlig kränkning av fördraget och dess artikel 109j.Zimbabwessa on viime vuosikymmenen aikana köyhdytetty järjestelmällisesti ja tahallisesti suurin osa maan 12 miljoonaisesta kansasta. Det senaste decenniet i Zimbabwe har kännetecknats av systematisk och avsiktlig utarmning av större delen av Zimbabwes tolv miljoner invånare.On tullut aika saattaa ne, jotka levittävät tahallisesti geneettisesti muunnettuja organismeja, oikeudelliseen vastuuseen ihmisen terveydelle ja ympäristölle koituvasta haitasta. Tiden är inne att göra de som vill se en avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön rättsligt ansvariga för hälso- och miljöskador.
  • tarkoituksella
  • tarkoituksellisestiEnsimmäinen olennainen osa on velvoite kertoa sellaisten muuntogeenisten organismien viennistä, joita aiotaan levittää tarkoituksellisesti ympäristöön. För det första: skyldigheten att anmäla export av genetiskt modifierade organismer som är avsedda för avsiktlig utsättning i miljön.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se