engelska-finska översättning av advantage

 • etu
  Tämä on asiakirjan merkittävä etu. This is the major advantage of this text. Yhdysvalloilla on valtava rakenteellinen etu. The US enjoys a massive structural advantage. Varsinkin kuluttajan saama etu saattaa olla näennäinen etu. So the advantage for the consumer is highly likely to be illusory.
 • yliote
  Edelleenkin työnantajien edustajalla on yliote työntekijöiden edustajasta. It is still the case that employers' representatives have an advantage over those representing employees. USA: n yliote elektroniikassa ja tietojenkäsittelyssä on helppo havaita, ja se on antanut etumatkan myös uusien asejärjestelmien suhteen. The US advantage in the fields of electronics and information handling is clear to see and this has also given them precedence when it comes to new weapon systems.
 • antaa etulyöntiasema
 • edistää
  Miten tämä oikein edistää ympäristönsuojelua? What is the advantage of this for the environment? Talousarviomenettelyssä tällainen on täysin uutta mutta edistää työn etenemistä. That is something which is completely new in the budget procedure but which is an advantage as the work continues. Biokaasun kolmas selkeä etu on, että toisin kuin biopolttoaineiden sen ei tarvitse estää elintarviketurvaa vaan se ennemminkin edistää sitä. A third distinct advantage for biogas is that, unlike biofuels, it need not hinder food security but, rather, help it.
 • edullisempi asema
  Tuona aikana pyysin nimenomaisesti komissiota paneutumaan huolella uuteen eurooppalaiseen lähestymistapaan, jonka avulla pk-yrityksille voitaisiin taata aiempaa edullisempi asema patenttien suhteen. At that time, I specifically asked the Commission to carefully reconsider the way in which, via a European approach, SMEs can be guaranteed a more advantageous position as regards patents.
 • etevämmyys
 • etulyöntiasema
  Kapteenillamme on valtava etulyöntiasema poloiseen kapteeni Smithiin nähden. Our captain has a huge advantage over poor Mr Smith. EU:lla on tästä syystä huomattava etulyöntiasema. The EU has a considerable first-mover advantage as a result. Kahvin osalta etulyöntiasema perustuu otolliseen ilmastoon. In the case of coffee, this advantage is favourable climatic conditions.
 • etumatka
  Näillä kemianteollisuuden perusaloilla on myös tekninen etumatka huvennut, koska tekniikat on saatavissa käyttöön maailmanlaajuisesti. In these standard areas the chemical industry has also forfeited its technological advantage because these technologies are available worldwide. Totuus on se, että vanhalla EU:lla on valtava etumatka 17 teollisuudenalalla 20:stä; vain kolmella teollisuudenalalla uudet jäsenvaltiot ovat nyt kilpailussa edellä. The truth is that, in 17 out of 20 industries, the old EU has a huge advantage; only in three industries do the new Member States now have a competitive edge. Ensimmäinen juoksija veti hyvän kaulan seuraavaan jo ensi kierroksella.
 • hyödyttää
  Aiempaa tiiviimpi vuoropuhelu hyödyttää molempia osapuolia. More intensive dialogue will be advantageous to both sides. Pitkällä aikavälillä tämä hyödyttää kaikkia. In the long run, this is to the advantage of everyone on earth. Minun mielestäni tämän päivän mietintö hyödyttää meitä suuresti tämän saavuttamisessa. I think today's report gives us a great advantage in achieving this.
 • hyöty
  Sopimuksen hyöty Meksikolle on päivänselvä asia. The advantage to Mexico is obvious. Otetaan siis kaikki hyöty siitä. Let us, therefore, take advantage of it. Euroopan unionin on otettava kaikki hyöty tästä perinteestä. The European Union must take full advantage of this tradition.
 • paremmuus
 • suosia
  Onneksi sää suosi meitä.
 • voitto
  Tällaisen toiminnallisen artiklan olemassaolo on voitto, mutta menettelyjen olisi pitänyt olla parempia. The fact that such an operational article exists is an advantage, but the procedures themselves should have been better.
 • [[antaa]] [[etulyöntiasema]]

Definition av advantage

 • Any condition, circumstance, opportunity or means, particularly favorable to success, or to any desired end
 • Superiority; mastery; — used with of to specify its nature or with over to specify the other party
 • Superiority of state, or that which gives it; benefit; gain; profit
 • The score where one player wins a point after deuce but needs the next to carry the game
 • Interest of money; increase; overplus (as the thirteenth in the baker's dozen
 • to provide with an advantage, to give an edge to

Exempel

 • The enemy had the advantage of a more elevated position
 • the advantage of a good constitution
 • Having the faster car is of little advantage

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se