engelska-finska översättning av asset

 • voimavara
  Avaruus on yhteinen ja maailmanlaajuinen voimavara. Space is our common and global asset. Maaperä on viljelijän arvokkain voimavara. Soil is a farmer's most precious asset. Jokaisen ihmisen elämässä terveys on kaikkein tärkein voimavara. Health is the most important asset in everyone's life.
 • omaisuuserä
 • resurssi
  kirjallinen.-(DE) Maaperä on elintärkeä resurssi. in writing. - (DE) Soil is a vital asset. Näin ENISAsta tulisi pysyvä resurssi jokaiselle jäsenvaltiolle ja Euroopan unionille kokonaisuudessaan. This would render ENISA a permanent asset for each Member State and the European Union at large. Kapitalismin kriisin kasvaessa vesi näyttää olevan houkutteleva resurssi, jolla voidaan tuottaa pääoman kipeästi tarvitsemia voittoja. As the capitalist crisis grows, water seems to be a tempting asset which can generate the profit that capital so greatly needs.
 • aktiivat
 • etu
  Nuoret maahanmuuttajat ovat aina etu. Young immigrants are always an asset. Kiintiöt ovat erittäin tärkeä etu tuottajille. Quotas are a very important asset to farmers. Paikallinen, ruohonjuuritason tietämys on meille etu. Local, grass-roots knowledge is an asset for us.
 • etu, hyvä asia; omaisuus
 • hyödyllinen esine
 • hyvä asia
  Tällainen jatkuvuus voi ja sen pitää olla hyvä asia. This continuity can and should be an asset. Tämä on tietenkin hyvä asia, ja me palaamme varmasti El Salvadoria koskeviin pitkän aikavälin ongelmiin, kun olemme onnistuneet antamaan välitöntä humanitaarista apua. Of course, this is an asset and we will definitely come back to the more long-term problems for El Salvador when we get beyond the immediate humanitarian response.
 • omaisuus
  Henkinen omaisuus on arvokasta. Intellectual property is a precious asset. Olen lisäksi sitä mieltä, että tällainen omaisuus pitäisi ottaa uudelleen käyttöön sosiaalisiin tarkoituksiin, jolloin vääryydellä hankittu omaisuus palautuisi yhteiskunnalle. I also believe that these assets should be reused for social purposes, thus returning the ill-gotten gains to society. Sen on katettava kaikki terveys-, omaisuus- ja esinevahingot kaikissa jäsenvaltioissa. Sufficient cover must be provided for all damage to health, property and other assets in all Member States.
 • vahvuus
  Se on edelleen nykyisen YUTP:n merkittävin vahvuus. This is still the current CFSP's strongest asset. Eurooppalainen merenkulku on arvokas vahvuus ja sen kilpailukyky on turvattava; se on erittäin tärkeä tekijä Euroopalle. That is why we must safeguard the competitiveness of our shipping as a valuable asset; it is very important to Europe. Euroopan parlamentin vahvuus ja suuri etu kansallisiin parlamentteihin nähden on siinä, että me kaikki kuulumme täällä oppositioon. Compared to national parliaments, the great asset and advantage of the European Parliament is that we are all part of the opposition here.
 • vahvuus, etu
 • varallisuus
  Aihe: Pakistanin armeijan varallisuus Subject: Pakistani military assets Djiboutin kansallinen varallisuus perustuu sen satamaan ja strategiseen asemaan Afrikan sarvessa. Djibouti's national assets are its port and its strategic position in the Horn of Africa. Veroviranomaisten on tunnettava varallisuus voidakseen paljastaa pimeät tulot, joita ei ole ilmoitettu tai jotka ovat peräisin rikollisista toimista. Tax authorities need to know about assets in order to help track down hidden income which may be undeclared or originate itself from criminal activity.
 • varatp
  Ulkomailla säilytettävät varat vastaavat nyt yhtä kolmannesta maailmanlaajuisista varoista.. Assets held offshore are now equal to a third of global assets... ERI:n kaikki varat ja velat siirtyivät EKP:lle. The ECB took on all the assets and liabilities of the EMI. Inflaatio on vitsaus, jonka myötä varat jakautuvat epäoikeudenmukaisesti. Inflation is a scourge which redistributes assets unfairly.

Definition av asset

 • |lang=en}}
OK! Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se