engelska-finska översättning av contribute

 • kontribuoida
 • myötävaikuttaa
  Miten Eurooppa voi myötävaikuttaa tähän Lähi-idässä? How can Europe contribute to this in the Middle East? Euroopan unioni voi tietenkin myötävaikuttaa asiaan. It goes without saying that the European Union can contribute towards it. Uskon, että tämä ohjelma voi myötävaikuttaa tällaisen edistyneen yhteisön kehittymiseen(1). I believe that this programme can contribute to such a mature community(1).
 • olla osallisena
 • antaa osuus
 • avustaa
  Olen tyytyväinen, että olen voinut avustaa häntä yritysten yhteiskunnallista vastuuta koskevassa erityiskysymyksessä. I have been pleased to contribute to his work on the specific question of corporate social responsibility. Siksi on mahdotonta hyväksyä, että EU avustaa hankkeita, jotka aiheuttavat lisää ympäristötuhoja. It is therefore unacceptable for the EU to give grants to projects which further contribute to environmental damage. Verkosto avustaa tiedon ja kokemuksen avulla sitä, miten jäsenvaltioiden välistä keskinäistä oikeusapuakin voidaan kehittää ja syventää. The network will contribute knowledge and experience on how to develop and intensify mutual legal assistance between Member States.
 • kirjoittaa (lehteen)
 • lahjoittaa
 • lisätä
  ENISAn tehtävänä on erityisesti lisätä Internetin turvallisuutta. ENISA's aim is to contribute to Internet security. Voin tuskin kuvitella, mitä uutta siihen voi lisätä. I can hardly think of anything new to contribute to it. Tuotteiden alkuperämerkintöjen avulla voidaan lisätä kehitysmaiden vientiä. Product marking can contribute to a growth in exports from developing countries.
 • maksaa osansa
  EU:n täytyy kuitenkin myös maksaa osansa tuhlatusta vedestä vaatimalla liitäntää kanavavointijärjestelmään sekä sen käyttöä. However, the EU has also contributed its two cents' worth to wasting water by requiring connection to and the use of canal systems.
 • osallistua
  Voimme osallistua, ja meidän täytyy osallistua Euroopan rauhallisen ja vakaan tulevaisuuden rakentamiseen. We can and we must contribute to Europe's future in peace and stability. Komissio ei saa millään lailla osallistua petollisiin vaaleihin. The Commission must not contribute to fraudulent elections. Siksi on tärkeää osallistua tuomioistuimen rahoitukseen. It is thus important to contribute to the funding of this Court.
 • tukea
  Mutta voimme tukea asiaa myös yksilöinä. But we as individuals can also contribute in fact. Solidaarisuusrahastosta myönnetään tukea 48,5 miljoonaa. The amount contributed by the Solidarity Fund will be EUR 48.5 million.

Definition av contribute

 • To give something that is or becomes part of a larger whole

Exempel

 • to contribute money to a church fund
 • to contribute articles to a journal
OK! Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se