engelska-finska översättning av equipment

 • varustus
 • kalusto
  Kolmanneksi, ammattilaisten torjunta-aineiden levitykseen käyttämä kalusto on tarkistettava säännöllisesti ja huollettava asianmukaisesti. Thirdly, professional equipment for pesticide spraying will have to undergo regular checks and be correctly maintained. Jos käytämme edelleen yhteisiä tutka- ja satelliittivalvontajärjestelmiä tai käynnistämme rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita, yhteensopiva kalusto on ehdottoman välttämätöntä. If we go over to using shared satellite or radar systems or start cooperating across borders, then compatible equipment becomes an absolute necessity. Ensinnäkin pelkäämme, että jäsenvaltioiden haluttomuus toimittaa joukoille tarvittava vähimmäishenkilöstö ja sotilaallinen kalusto vähentää sen tehoa huomattavasti. Firstly, we fear that the reluctance of Member States to provide the force with the minimum personnel and military equipment needed will greatly reduce its effectiveness.
 • laboratorioväline
 • laite
  Lampaiden tunnistamiseen käytetty laite ei ole tarkka. The equipment used to scan the sheep is not accurate. Emme juurikaan voi välttää sitä, että niihin kuuluu myös Galileon kanssa synkronoitu laite. It is inevitable that they will carry equipment which is synchronised with Galileo. On väistämätöntä, että otettaessa uusi laite käyttöön vanhaa ja uutta laitetta käytetään jonkin aikaa rinnakkain. When new equipment is introduced, you cannot avoid using the old and the new alongside each other for some time.
 • pukeutuminen
 • tarvikkeetp
  Meidän on annettava joukoillemme parhaat tarvikkeet ja paras koulutus. We must give our troops the best, both in equipment and training. On määriteltävä selkeästi ne tarvikkeet, joita poikkeus koskee. We need a clear definition of the equipment covered by the derogation. Katsomme, että tarvikkeet, siviiliurakat ja palvelut olisi hankittava normaalisti tälläkin alalla. We believe that equipment, civil works and services should normally be procured in this field, too.
 • varustaminen
  Kun ottaa huomioon, että toimipaikkojen varustaminen ja koulutuksen läpivieminen vie merkittävästi aikaa, asetus pitäisi hyväksyä kiireellisesti mahdollisimman pian. Given the substantial lead-in time for the equipment of posts and training, there is real urgency to adopt this regulation as soon as possible.
 • varuste
 • varusteetp
  Toiseksi teurastamoiden varusteet otettiin puheeksi aivan aiheesta. Secondly, the equipment of abattoirs has quite rightly been touched on. Sotilaiden koulutus ja varusteet ovat erittäin kehnoja, ja Kongon demokraattinen tasavalta on valtavan suuri. The quality of soldiers and equipment is very poor and the size of the DRC is enormous. Sitten Miloeviæin auliit palvelijat saavat rauhassa pitää takavarikoimansa tekniset varusteet. Milosevic' s willing servants are then welcome to hold on to the confiscated technical equipment.

Definition av equipment

 • The act of equipping, or the state of being equipped, as for a voyage or expedition
 • Whatever is used in equipping something or someone, for example things needed for an expedition or voyage

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se