engelska-finska översättning av regardless

  • kuitenkinPyydän parlamenttia kuitenkin jatkamaan tätä keskustelua. I am asking the House to continue with the debate regardless. Työnantajan on kuitenkin varauduttava kaikkiin riskeihin kaikissa tilanteissa. The employer, however, must be attentive to all risks, regardless of this. Inhimillinen kärsimys on paikasta riippumatta yksilön kannalta kuitenkin aina sama. Human suffering, regardless of where it happens, is always the same when it comes to the individual.
  • huolimattaVoitaisiin todeta, että petokset jatkuvat kaikesta huolimatta. It could be said that fraud is continuing regardless. Perussopimuksesta huolimatta koemme tarvetta muutokseen. Yet, regardless of the Treaty, we feel the need for change. Kunkin valtion arvo on täsmälleen sama koosta huolimatta. Their dignity is exactly the same, regardless of their size.
  • katsomattaEU:n lainsäädännön on koskettava kaikkia työntekijöitä EU:ssa heidän alkuperämaahansa katsomatta. EU legislation must apply to all workers in the EU, regardless of their country of origin. Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden perusedellytys on se, että oikeutta sovelletaan henkilön sukupuoleen katsomatta. The basic prerequisite for justice in society is that it is administered regardless of a person's gender. Näin ollen hänellä, aivan kuten kaikilla EU:n työntekijöillä, on oikeus tulla kohdelluksi sellaisena hänen alkuperämaahansa katsomatta. Therefore, he has the right to be treated as such, like any EU worker and regardless of his country of origin.
  • kuitenkaanKenelläkään ei ole kuitenkaan syytä iloita tästä kriisistä, olivatpa sen takana piilevät syyt mitä tahansa. No one should rejoice at this crisis, however, regardless of the reasons behind it. Ne eivät kuitenkaan milloinkaan riitä riippumatta siitä, kuinka paljon niitä on tai näyttää olevan. They will never be sufficient, however, regardless of how many of them there are or appear to be. Tämä ei kuitenkaan todellakaan tarkoita sopimuksen täytäntöönpanoa joustamattomasti ja ahdasmielisesti muuttuvista olosuhteista huolimatta. Still less does it mean enforcing the Pact inflexibly and dogmatically, regardless of changing circumstances.
  • piittaamatonKasvu ei ole myöskään sama asia kuin seurauksista piittaamaton ja rajoittamaton luonnonvarojen hyödyntäminen, koska tällainen olisi lähinnä todellisen laadullisen kasvun vastaista. Nor is it synonymous with unlimited exploitation of natural resources regardless of the consequences, because in a way that would be the opposite of real quality growth.
  • riippumattaKaikki terrorismi on tuomittavaa sen alkuperästä riippumatta. All terrorism is reprehensible, regardless of its origin. Kaikkien täytyy olla samanarvoisia lain edessä kansallisuudesta riippumatta. There must be equality under the law regardless of nationality. Kaikki syntymät on kirjattava virallisesti lapsen sukupuolesta riippumatta. All births should be officially registered regardless of gender.
  • siitä huolimattaSaimme siitä huolimatta aikaan asiakirjan, josta päästiin sopimukseen ja jota kannatettiin yksimielisesti. Regardless of this fact, we produced a document which was agreed on and unanimously supported. Tämän makrotaloudellisen rahoitusavun kautta Euroopan unioni pakottaa Georgian jatkamaan suunnitelman täytäntöönpanoa siitä huolimatta. Through this MFA, the European Union is forcing Georgia to carry on implementing the plan regardless. Hän on luvannut tehdä näin siitä huolimatta, että Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin kumpikin huone ratifioi Lissabonin sopimuksen vuoden 2008 puolivälissä. He has made that promise, regardless of the fact that both houses of the UK Parliament ratified the Treaty of Lisbon in mid-2008.
  • välinpitämätön

Definition av regardless

Exempel

  • Tatiana knew the meat had passed its expiry date, but she ate it regardless.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se