finska-engelska översättning av mukava

 • nice
  us
  It is very nice to see him here. On oikein mukava nähdä hänet täällä. I must say it was a very nice gang. Minun on sanottava, että se oli hyvin mukava joukko. (Laughter ) It is nice to see him blush. Mukava nähdä hänen punastuvan.
 • comfortable
  us
  Honesty: telling the truth even when it is not comfortable to do so. Rehellisyys: totuuden kertominen silloinkin, kun sitä ei ole mukava kertoa. Of course I love your King, Swedish freedom and the economy, but please remember that, as long as we have visas, we should not feel comfortable. Pidän tietysti paljon kuninkaastanne, ruotsalaisesta vapaudesta ja taloudesta, mutta pyydän teitä muistamaan, että tilanne ei ole mukava niin kauan kuin meillä on viisumit käytössä. If we are to have safe vehicles for the citizens of the European Union to use then we need to make sure that the drivers are comfortable and free from any risk. Jos haluamme Euroopan unionin kansalaisten kannalta turvallisia ajoneuvoja, meidän on varmistettava se, että kuljettajilla on mukava olla ja että he eivät ole vaarassa.
 • pleasant
  us
  It has become a pleasant habit. Meillä on nyt tällainen mukava tapa. Very good, very pleasant, but please can we now get it right? Se on varsin hyvä ja mukava asia, mutta voisimmeko nyt puhua asioista sellaisina kuin ne ovat. He is a pleasant and able colleague, but he is wrong about most things, and he is totally wrong in this case. Hän on mukava ja kyvykäs kollega, mutta väärässä useimmiten, ja tässä asiassa hän on täysin väärässä.
 • affable
  us
 • agreeable
  us
  agreeable mannersagreeable remarksan agreeable person
 • comfy
  us
  The robe and slippers were so warm and comfy she just fell asleep in her chair.
 • congenialThe congenial bartender makes the Hog’s Head an inviting place to hang out during the weekends.
 • convenient
  us
  Fast food might be convenient, but its also very unhealthy
 • cosyLet us make no mistake: the Commission's cosy calculation that we can take the best and leave the rest will not work. Meidän ei pidä tehdä virhettä: komission mukava laskutoimitus, jonka mukaan voimme ottaa parhaat ja jättää muut, ei toimi. Otherwise, if we do not have live transport, you will have a cosy cartel amongst the factories, which will pull down prices further and drive more and more people out of farming. Jos meillä ei ole elävien eläinten kuljetuksia, tuloksena on tehtaiden välinen mukava kartelli, joka laskee edelleen hintoja ja ajaa yhä useammat ihmiset luopumaan maataloudesta. He spent all day cosying up to the new boss, hoping for a plum assignment.
 • decent
  us
  Are you decent? May I come in?Hes a decent saxophonist, but probably not good enough to make a career of itThere are a decent number of references out there, if you can find them
 • enjoyableThat was an enjoyable day; I had a lot of fun.
 • friendly
  us
  We have certainly come a long way and perhaps this pleasant, friendly gathering does not paint the whole picture. Olemme todellakin kulkeneet pitkän tien, ja ehkäpä tämä mukava ja ystävällishenkinen kokoontuminen ei anna tilanteesta koko kuvaa. Your cat seems very friendly.He gave a friendly smile.
 • good
  uk
  us
  The Danish presidency has been good to work with. Puheenjohtajavaltio Tanskan kanssa on ollut mukava tehdä töitä. It is good to see Mr Cohn-Bendit after all these years. On mukava nähdä jäsen Cohn-Benditia kaikkien näiden vuosien jälkeen. I always like hearing about people who are good at their job. On aina mukava kuulla ihmisistä, jotka ovat hyviä työssään.
 • jolly
 • kind
  us
  It is not always very kind to the Commission but it is not about kindness. Se ei ole aina kovin mukava komissiolle, mutta tässä ei nyt ole kyse mukavuudesta. Commissioner Frattini is a very nice man, if perhaps a little overzealous, and I would very much like to believe him when he tells us that there have not been any prisons of this kind in Europe. Komission jäsen Frattini on oikein mukava mies, joskin hieman liian innokas. Haluaisin kovasti uskoa häntä, kun hän kertoo, ettei Euroopassa ole ollut tällaisia vankiloita. What kind of a person are you?
 • kindly
  us
  A kindly old man sits on the park bench every afternoon feeding pigeons.He kindly offered to take us to the station in his car.Kindly refrain from walking on the grass.
 • pleasurableThe massage was a pleasurable experience.
 • snugI felt snug tucked up in my snug bed.
 • sweet
  us
  a sweet appleSweet wines are better dessert winessweet butter

Definition av mukava

Exempel

 • Matti on mukava poika.
 • Meillä on mukava etumatka kilpailijoihin nähden.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se