svenska-finska översättning av tydlig

 • selvä
  Meillä on oltava selvä strategia. Det måste finnas en tydlig strategi.Äänestys valiokunnassa oli selvä. Omröstningen i utskottet var tydlig.Mielestäni tämä on selvä kanta asiaan. Jag tror att det är en tydlig ståndpunkt.
 • ilmeinen
  Lyhyesti sanoen vastakkainasettelu on ilmeinen. Enkelt uttryckt har vi här en tydlig motsättning.Toiseksi meillä on ilmeinen puute infrastruktuurista. För det andra har vi en tydlig brist på infrastruktur.Kuorellisten munien kysymys on varsin ilmeinen ja selvä. Frågan om ägg med skal är tydlig och klar.
 • selkeä
  Se on yksinkertainen ja selkeä sääntö. Det är en enkel och tydlig regel.Ministeri Rochen selvitys on selkeä. Minister Dick Roches redogörelse är tydlig.Mielestäni asetus on nyt selkeä. Jag tycker att förordningen är tydlig.
 • erottuva
 • ilmiselvä
 • itsestäänselvä
 • kirkas
  Tänään on kirkas sää.Lusikka on puhdas ja kirkas.Onko sinulla nyt tämä tärkeä periaate kirkkaana mielessäsi?
 • kuuluva
  Meidän tulee siis antaa selkeä ja kuuluva signaali, jotta Venäjän kansa alkaisi suhtautua epäröiden siihen, mitä tapahtuu ja mitä sen hallitus tällä hetkellä itse asiassa tekee. Vi måste alltså ge en signal som är tydlig och hörbar så att den ryska befolkningen börjar tveka inför det som hänt och vad deras regering egentligen gör just nu.
 • läpinäkyvä
  Haluan lopuksi painottaa, että säteilytettyjen elintarvikkeiden merkinnän on oltava läpinäkyvä. Slutligen vill jag understryka att märkningen av de livsmedel som bestrålas bör vara tydlig.Siinä vaiheessa, kun todistus ulotetaan koskemaan myös EU:n kuljettajia, syntyy täysin läpinäkyvä tilanne, jossa kansalliset todistukset työsuhteesta voidaan korvata kuljettajatodistuksella. När intyget börjar gälla även för EU-förare så innebär det att situationen blir mycket klar och tydlig och att nationella anställningsbevis kan ersättas helt av det nya intyget.ikkunalasi on läpinäkyvää
 • selvä, ilmeinen
 • selväpiirteinen
  Komission teksti on hyvin selväpiirteinen: Jos jäsenvaltioiden taloudet eivät saavuta päätettyä edistystä joustavuudessa, seuraukset ovat vakavat. Kommissionens text är mycket tydlig: " Om medlemsstaternas ekonomier inte gör bestämda framsteg för att uppnå flexibilitet, blir konsekvenserna allvarliga. "
 • selväsanainen
  Haluan olla erittäin selväsanainen tässä asiassa. Jag vill vara helt tydlig när det gäller detta.Baselin yleissopimus on varsin selväsanainen, eikä se jätä sijaa tulkinnoille. Baselkonventionen är mycket tydlig och ger inget tolkningsutrymme.Tämä on ensimmäinen seikka, jota haluan korostaa, ja tässä asiassa olen hyvin selväsanainen. Detta är det första som jag vill ta upp, och jag är mycket tydlig på denna punkt.
 • silminnähtävä
 • visuaalinen
  Visuaalinen taide; kuva-, valokuva- tai elokuvataide
 • yksikäsitteinen

Exempel

 • Det är helt tydligt något fel på den här telefonen.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2020 OrdbokPro.se