finska-engelska översättning av neuvonta

  • counseling
  • counsellingSuch measures might be vocational training, childcare facilities, individualisation of their rights, counselling, specialist research etc. Tällaisia toimia voisivat olla esimerkiksi ammatillinen koulutus, lasten päivähoito, henkilökohtaisten oikeuksien varmistaminen, neuvonta ja erikoistutkimus. Counselling and creating good and balanced eating habits would contribute more to the development of a healthy population than this distribution scheme alone. Neuvonta ja terveellisten ja tasapainoisten ruokailutottumusten luominen edistäisi väestön terveyttä enemmän kuin tämä jakelujärjestelmä yksinään.
  • guidanceAlthough not always voluntary, they still incorporate guidance and monitoring functions. Ne eivät ole aina syntyneet täysin vapaaehtoisesti, mutta ne käsittävät kuitenkin neuvonta- ja valvontamenettelyn. One of them is the advice, information and guidance given to young people and employees of every age to enable them to find suitable employment, education and lifelong learning. Toinen niistä on neuvonta, tiedotus ja opastus, joita annetaan nuorille ihmisille ja kaikenikäisille työntekijöille, jotta he voivat löytää sopivaa työtä, koulutusta ja elinikäistä koulutusta. divine guidance
  • help desk
  • information
    us
    Meanwhile consumer information and advice do not correspond with the level of complexity of financial products. Kuluttajavalistus ja neuvonta eivät kuitenkaan tasoltaan vastaa rahoitustuotteiden monimutkaisuutta. Centralized advice only reaches those SMEs that are able and willing to come all the way here to obtain information. Keskitetty neuvonta tavoittaa vain keskisuuret yritykset, jotka ovat valmiita ja pystyvät tulemaan tänne tietoa saamaan. This is the role of EURES, a network which is intended to provide information, advice and employment services across national borders. Siitä huolehtii Eures, palvelu, jonka tarkoituksena on varmistaa tiedotus, neuvonta ja työnvälitys yli kansallisten rajojen.

Exempel

  • Neuvonta auttaa alkuun ja saattaa olla tarpeen myöhemminkin.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se