finska-svenska översättning av saaristo

  • skärgården
    I det nya mål 2 vill jag särskilt stödja kust-, skärgårds- och öområdena, dvs. de gamla mål 5b -områdena.Uuden tavoitteen 2 osalta haluan erityisesti tukea rannikko-, saaristo- ja saarialueita, toisin sanoen vanhoja tavoitteen 5b alueita. När man utvecklar den gemensamma trafikpolitiken måste man ta hänsyn till specialbehoven inom de glest bebyggda skärgårds- och bergsområdena.Yhteistä liikennepolitiikkaa kehitettäessä harvaan asuttujen saaristo- ja vuoristoalueiden erityistarpeet on otettava huomioon. Som vi vet är strömming och fiske av strömming ytterst viktigt för yrkesfiskarna i Finland, för skärgårds- och kustregionen.Kuten tiedämme, silakka ja silakan pyynti ovat erittäin tärkeitä Suomen ammattikalastajille sekä saaristo- ja rannikkoalueille.
  • arkipelagenImorgon ska jag segla i den filippinska arkipelagen.
  • ögruppen
  • skärgårdenDet är inte stora stödsummor som vi begär för glesbebyggda områden, för skärgården och för bergsområden, men de kan vara avgörande för att servicen skall kunna upprätthållas.Harvaan asutuille alueille sekä saaristo- ja vuoristoalueille vaatimamme tukimäärät eivät ole suuria, mutta ne voivat vaikuttaa ratkaisevasti alueiden palvelujen säilymiseen.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se