svenska-finska översättning av tillstånd

 • tilaHyvä tila" on saavutettava vuoteen 2010 mennessä. Målet " gott tillstånd" måste ha uppnåtts 2010.Kreikan talouden tila vaatii sen valuutan arvon laskemista. Den grekiska ekonomins tillstånd kräver en valutadepreciering.Maailman terveysjärjestö määrittää terveyden siten, että se on täydellinen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.
 • lupaNiillä on tällä hetkellä lupa olla siellä. De har tillstånd att vara där nu.Jos tällainen lupa saadaan, mikä muuttuu? Om ett sådant tillstånd ges, vad kommer att förändras?Lupamenettelyn on oltava avoin, ja kaikilla on oltava mahdollisuus saada lupa. Tillstånd måste vara öppna för insyn och tillgängliga för alla.
 • kuntoLepsen huono kunto vaatii sen radioaktiivisen lastin siirtämistä ja viemistä turvaan erityisiin maissa oleviin säiliöihin. Lepses dåliga tillstånd gör det nödvändigt att det radioaktiva materialet flyttas över och säkras i specialcontainrar på land.Tästä aiheutuu vakava ongelma, koska uusien kantasolulinjojen luomiseen on tällöin käytettävä ikääntyviä ylimääräisiä alkioita, joiden kunto ei ole paras mahdollinen. Det innebär att man måste använda åldrande överflödiga embryon som inte är i bästa tillstånd för att skapa nya stamcellslinjer.Sekä äitien että lasten terveys, mielenterveys ja fyysinen kunto ovat riippuvaisia siitä, miten kyseiset kaksi järjestelmää on synkronoitu. Inte bara mödrarnas utan även barnens hälsa och fysiska och psykiska tillstånd är beroende av hur dessa båda system synkroniseras.
 • -kortti
 • ihmetys
 • kunto, tila
 • lupa, myöntymys
 • lupakirjalento-oppilaan lupakirja, liikennelentäjän lupakirja, ansiolentäjän lupakirja, yksityislentäjän lupakirja
 • oikeusKun he saavat luvan olla EU: ssa, tulee heidän saada myös oikeus opiskeluun ja työpaikkaan. När de får tillstånd att vistas inom EU så skall de också kunna få undervisning och arbete.Jäsenvaltioilla on oikeus tarkastaa huolellisesti tällaisen luvan hakijat. Medlemsstaterna kommer att få befogenhet att noggrant undersöka personer som anhåller om detta tillstånd.Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus vaatiatoimilupaa, mutta sen ei edellytetä tekevän niin, mikä on mielestäni keskeinen kysymys. En behörig myndighet får ansöka om tillstånd men behöver inte göra det, och detta ser jag som en nyckelfråga.
 • oloTehdä olonsa mukavaksi.todella huono olo
 • valtakirja ajokortti
 • vointi

Exempel

 • Han har tillstånd att sälja fisk här.
 • Han befann sig i ett fruktansvärt tillstånd sedan hans mor gått bort.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se