svenska-finska översättning av avtal

  • sopimus
    Arvoisa komission jäsen, sopimus on sopimus. Herr kommissionär! Ett avtal är ett avtal.Sopimus entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa - Sopimus Slovenian kanssa Avtal med före detta jugoslaviska republiken Makedonien - Avtal med SlovenienBaselin sopimus on kansainvälinen sopimus. Det är ett internationellt avtal.
  • kompromissi
    Esittelijä totesi syystäkin, että tämän sopimus "luo toimielinten välille uudenlaisen tasapainon" eli että se on järkevä kompromissi. Föredraganden poängterar med rätta att detta avtal skapar en ”ny interinstitutionell balans” dvs. att det är en bra kompromiss.Hyvät jäsenet, on totta, että vapaaehtoinen sopimus, kompromissi teollisuuden kanssa, antaisi meidän aloittaa aiemmin. Det är sant, ärade kolleger, att ett frivilligt avtal, en kompromiss med industrin, skulle göra det möjligt att inleda arbetet tidigare.Käsitämme, ettei tässä sopimuksessa oteta huomioon alkuperäisten tavoitteidemme kaikkia näkökohtia, mutta tämä on paras mahdollinen kompromissi tänään. Vi förstår att detta avtal inte återspeglar varje del av våra ursprungliga ambitioner, men det är den bästa möjliga kompromiss vi kan nå i dag.
  • sitoumus
    Yhdysvalloilta myös saatiin sitoumus toisen vaiheen neuvotteluihin. Vi erhöll även en garanti från Förenta staterna om att ett andra avtal ska förhandlas fram.Asuntolainasopimuksen allekirjoittaminen on usein tärkein ja suurin rahataloudellinen sitoumus, johon kuluttaja ryhtyy työssäkäyntiaikanaan. Undertecknandet av ett avtal om bostadslån är ofta det viktigaste och största finansiella åtagande som en konsument gör under sitt yrkesliv.Kansainvälistä kauppaa hallitaan valtioiden välisillä sopimuksilla, mutta pitäisikö yritysten yhteiskuntavastuun olla sitova sitoumus, joka yritysten on allekirjoitettava? Internationell handel styrs av avtal mellan stater men bör företagens sociala ansvar vara ett bindande åtagande som företagen måste underteckna?

Exempel

  • Avtalet om nästa års löner blev klart klockan tre i natt.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se