engelska-finska översättning av design

 • muotoilu
  Meidän on varmistettava, että sen muotoilu on virtaviivainen, yksinkertainen ja vankka, jotta sen kulku olisi tasaista ja huoltoa tarvittaisiin mahdollisimman vähän. We need to ensure its design is streamlined, simple and robust to ensure smooth passage and minimum maintenance. Tärkein piirre on koko tuotteen esteettinen arvo, toisin sanoen muotoilu, ja useimmin esiin nouseva kysymys on autojen muotoilu. The most important feature is the aesthetic value of the product overall, in other words the design, and the case arising most frequently is car design. On tarpeellista, että kulkuneuvojen muotoilu ja rakenne ovat turvallisempia sekä ajoneuvojen käyttäjille että niille, esimerkiksi jalankulkijoille, jotka liikkuvat kulkuvälineiden joukossa. Vehicles need to be designed and built to be safer both for their occupants and for those around them, such as pedestrians.
 • design
  Kyseessä on yritys nimeltä Mura European Fashion Design, joka on irtisanonut 2 554 työntekijää. The plant in question is Mura, European Fashion Design, which has laid off 2 554 workers. Siinä ei puhuta näiden designer-huumeiden laillistamisesta, mikä on oikein. It is right not to speak of legalizing these "designer drugs' .
 • suunnitelma
  Jos tälläinen suunnitelma on olemassa, voisivatko toimielimet laatia sivun yhdessä, jotta siitä tulisi mahdollisimman toimiva? If so, could the institutions design such a page jointly in order to optimize its usefulness? Se oli monimutkainen ja uskalias suunnitelma, ja sen tarkoituksena oli selvästi yhdentää yhteisöä lisää. It was a complex and daring plan, which was clearly designed to create a more integrated Community. Minun on sitä vastoin sanottava yleisemmin, että komission sosiaalisesta toimintaohjelmasta puuttuu kunnianhimo ja suurisuuntainen suunnitelma. However, I must say, more generally, that the Commission's social action programme lacks ambition and grand design.
 • muotoilla
  Toinen on, että puollamme yksityiskohtaisempaa direktiiviä, josta käy tarkasti ilmi, miten autot pitää muotoilla. The second was to recommend a detailed directive, stating exactly how cars are to be designed. Oskari-myrsky muotoili näin upeaa jäätaidetta. (ess.fiNiinistö muotoili kantansa melko kryptisesti. (iltasanomat.fi
 • juoni
  Viljami on tosi juoni tyyppi.
 • kuosi
 • kuvio
 • malli
  Koheesiopolitiikan tuleva malli riippuu päätöksestä, jonka yhdessä teemme. The future design of the cohesion policy depends on the decision we will take together. On esitetty uusi tietokoneistetun Transit-järjestelmän malli. Malli on käytännöllisempi ja etenkin realistisempi ja vähemmän kunnianhimoinen. A new design for the computerised transit system has been put forward which is more practical and realistic and less ambitious. Onnistut, jos toimit mallin mukaan.
 • sommittelu
 • suunnitella
  Tuotteet pitäisi suunnitella siten, että ne helpottavat kierrätystä. Products should be designed in such a way as to simplify recycling. Voimme suunnitella käytössämme olevat työkalut mahdollisimman tehokkaiksi. We can design the tools at our disposal for maximum efficiency. Olemme laatineet paremman määritelmän siitä, miten leluja pitäisi suunnitella, jotta ne eivät aiheuttaisi tukehtumista. We have produced a better definition of how toys should be designed so as not to cause choking.
 • suunnittelu
  Rakennuksen suunnittelu ei ole täysin minun makuuni. The design of the building is not entirely to my taste. Rahtivaunujen suunnittelu ei kuitenkaan ole komission asia. The design of freight wagons is however not a matter for the Commission. Ekologinen suunnittelu liittyy tuotteen elinkaaren ensimmäiseen vaiheeseen. Ecodesign relates to the first stage in a product's life cycle.
 • luonnos
  Vai pitääkö sen laatia luonnos itsenäisten valtioiden välisestä sopimuksesta, jonka tarkoituksena ei ole valtion perustaminen? Or is a draft agreement between independent nations, not designed to establish a state, to be devised? Luonnos puheenjohtajakokouksen päätökseksi B5-0064/99 nimetyn komission valitsemisesta Draft Decision (B5-0064/99), by the Conference of Presidents, on the election of the Commission-designate Euroopan parlamentti puolestaan lähtee mielihyvin mukaan tähän peliin, koska päätettäväksemme annettu teksti on nimeltään " Luonnos päätökseksi nimetyn komission valitsemisesta" . The European Parliament, for its part, seems happy to play along since the text on which we are voting is entitled "Draft Decision on the Election of the Commission-designate."
 • piirustus
  Äiti laittoi piirustuksen seinälle.Insinööri määräsi jatkamaan rakentamista piirustusten mukaan.Piirustus on hauska ajankulu.

Definition av design

 • A specification of an object or process, referring to requirements to be satisfied and thus conditions to be met for them to solve a problem
 • A pattern, as an element of a work of art or architecture
 • Intention or plot
 • The shape or appearance given to an object, especially one that is intended to make it more attractive
 • The art of designing
 • To plan and carry out .
 • To plan (''to'do something
 • To assign, appoint ; to designate.
 • To mark out and exhibit; to designate; to indicate; to show; to point out; to appoint

Exempel

 • To be hateful of the truth by design.
 • Danish furniture design is world-famous.
 • The king designed to mount an expedition to the New World.
 • The client had me created new designs until they were satisfied with one.
OK! Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se