svenska-engelska översättning av tydlig

 • clear
  us
  But let me also be very clear. Men jag vill även vara väldigt tydlig.Let me be clear on this matter. Jag vill vara tydlig i den här frågan.I want to be very clear on this. Jag vill var mycket tydlig på denna punkt.
 • distinct
  us
  There is a very distinct difference. Det finns en mycket tydlig skillnad.There must be a clear distinction for consumers. För konsumenternas skull måste skillnaden vara tydlig.I think that we also need to make a clear distinction ... Jag tror också att det är viktigt att göra en mycket tydlig distinktion...
 • clear cutAnd what worries me - although perhaps I misunderstood - is that the Commission' s view is not very clear cut. Och jag är verkligen rädd för - jag vet inte säkert om jag förstod rätt - att kommissionens uppfattning inte är särskilt tydlig.It looks like a simple enough problem, but the answer might not be as clear cut as you suppose.
 • manifest
  us
  His courage manifested itself through the look on his face
 • obvious
  us
  Clear, accurate labelling is obviously important. En tydlig och korrekt märkning är uppenbarligen viktigt.The Commission's tactics are obvious - it is stalling for time. Kommissionens taktik är tydlig - den vill vinna tid.For the euro, because the historical necessity is obvious to us. För euron, eftersom den historiska nödvändigheten är tydlig för oss.
 • solvedOnce again, now that the seven-year deadline has elapsed, the Commission has regrettably given no clear signal as to how the problems that have come to light are to be solved. Nu när den sjuåriga tidsfristen har löpt ut har kommissionen beklagligt nog återigen inte gett någon tydlig signal om hur de problem som framkommit skall lösas.
 • transparent
  us
  It is neither transparent nor comprehensible to the public. Den är varken tydlig eller begriplig för allmänheten.Tell us, and you will find support from us if you are transparent and open with us. Om du berättar för oss så stöder vi dig, om du är tydlig och öppen med oss.There has been a lack of clear and transparent communications. Det råder brist på tydlig och öppen kommunikation.
 • unambiguousThat would represent a clear and unambiguous signal. Det skulle innebära en tydlig och otvetydig signal.I must, however, sound a clear and unambiguous warning. Jag måste dock komma med en klar och tydlig varning.A clear and unambiguous text is required if we are to achieve this aim. En klar och tydlig text krävs för att vi ska kunna nå detta mål.
 • visible
  us
  The issue of eggs in shell is quite visible and clear. Frågan om ägg med skal är tydlig och klar.A peaceful visible demonstration ran out of control. Det var en fredlig men tydlig demonstration som man tappade kontrollen över.It is essential that the EU play a visible and effective role in promoting exports. Det är av grundläggande betydelse att EU spelar en tydlig och effektiv roll i arbetet med att främja exporten.

Exempel

 • Det är helt tydligt något fel på den här telefonen.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se