svenska-engelska översättning av utföra

 • carry outStates can carry out port inspections. Stater kan utföra hamninspektioner.Otherwise, we cannot carry out our work. I annat fall kan vi inte utföra vårt arbete.The tasks that they may carry out are the same. De får utföra samma uppgifter.
 • execute
  us
  Such a centre would enable us to both plan and execute diverse operations more efficiently. Ett sådant centrum skulle göra det möjligt att både planera och utföra olika insatser mycket mer effektivt.All those actions which fulfil these criteria can be executed without a legal base. Alla de åtgärder som uppfyller dessa kriterier kan utföras utan en rättslig grund.I agree that the Community institutions require adequate human resources to be able to execute their new tasks properly. Jag instämmer i att gemenskapens institutioner kräver adekvata mänskliga resurser för att kunna utföra sina nya uppgifter på ett riktigt sätt.
 • perform
  us
  This is also a task that we must perform together. Detta är också en uppgift som vi måste utföra tillsammans.This is a massive task to perform and I'm sure you will perform it well! Detta är en enorm uppgift och jag är säker på att ni kommer att utföra den väl!The funds required to perform tasks should be increased. De medel som krävs för att utföra de nya uppgifterna bör ökas.
 • doEULEX itself cannot do this job. Eulex kan inte ensam utföra detta arbete.Some of us have other work to do. Somliga av oss har annat arbete att utföra.So, above all, let us do our work. Så låt oss framför allt utföra vårt arbete.
 • enact
  us
 • exportThe Member States should physically check 5% of the export restitution dossiers, but they fail miserably in that respect too. Medlemsstaterna bör utföra fysiska kontroller av minst 5 procent av exportbidragsärendena, men de misslyckas fullständigt i det avseendet också.Authorities with responsibility for authorising exports must therefore carry out a more detailed political assessment before proceeding. De myndigheter som ansvarar för att bevilja tillstånd för export måste därför utföra en mer detaljerad politisk bedömning innan tillstånden beviljas.Oil is the main export of Saudi Arabia.
 • go throughThe train went through the tunnelEvery morning, she went through her mail over a cup of coffeeI went through a lengthy immigration process before I was allowed across the border

Exempel

 • Kan vi utföra beställningen nu under helgen?
 • Får du en order i lumpen är du också tvungen att utföra den.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se