svenska-finska översättning av kanske

 • ehkä
  Ehkä tulee epäluottamuslause, ehkä ei. Kanske får vi ett misstroendevotum, kanske inte.Ehkä sitä käsitellään tulevaisuudessa. Det är kanske något som kommer i framtiden.Ehkä se iskee viljatuotteisiin tai johonkin muuhun. Kanske gäller det spannmål, kanske gäller det något annat.
 • kenties
  Maa voi kenties tarjota työmahdollisuuksia. Det erbjuder kanske möjligheter till arbete.Tarvitsisimme kenties hieman enemmän aikaa. Vi skulle kanske behöva litet mer tidsmarginal.Voimmeko kenties kuluttaa aikaa jotenkin? Skulle vi kanske kunna slösa lite tid?
 • saattaa
  Se saattaa johtua komissiosta tai sitten ei. Det kanske, kanske inte, är kommissionens fel.Puhun asian vierestä, joku saattaa sanoa, mutta siinä hän erehtyy. Ni kanske anser att detta är en annan fråga.Lopulta se saattaa nähdä valon. Till slut kanske den kan se ljuset.
 • jospa
  Jäsen Jarzembowski, jospa PPE liittyisi ensi kerralla meihin, mehän muodostaisimme jo melkein enemmistön! Kanske, herr Jarzembowski, medverkar PPE nästa gång, och då skulle vi ju nästan ha majoritet!Mietintöön on ymmärtääkseni huomenna tulossa äänestyksessä vielä kaksi tarkistusta; jospa aivan lyhyesti vielä kommentoisin niitä. Såvitt jag förstår kommer man i morgon vid omröstningen att lägga ytterligare två ändringsförslag till betänkandet; jag skall kanske ännu kort kommentera dem.Olette täysin tyytyväinen ulkoministeri Condoleezza Ricen antamiin vastauksiin, joten jospa kertoisitte meille, miksi hän onnistui voittamaan teidät niin vakuuttavasti puolelleen. Ni är helt nöjd med de svar som getts av Condoleezza Rice, och ni kanske skulle vilja tala om hur hon lyckades övertyga er så totalt.
 • mahdollisesti
  Ja maksammeko mahdollisesti hengittämästämme ilmasta? Och betalar vi för luften vi andas, kanske?Onko mahdollisesti myös elettävä säästeliäämmin? Måste man kanske också göra inskränkningar?Mahdollisesti me voisimme äänestää siitä nyt. Kanske kan vi rösta om det nu.
 • taitaa
  Euroopan komissiossa taitaa olla maolainen lobbari. Kanske finns det någon maoistisk lobbygrupp i Europeiska kommissionen, vad vet jag.Jälleen kerran komissiolla taitaa vielä olla paljon tehtävää asiassa. Återigen kanske det återstår mycket för kommissionen att göra inom detta område.Tämä taitaa olla minun viimeinen tilaisuuteni tai mahdollisuuteni kiittää teitä. Det här är kanske min sista möjlighet och chans att tacka er.
 • voi olla
  Portugali voi olla eri mieltä asiasta. Portugal kan kanske se detta på ett annat sätt.Meillä voi olla eurobondeja muiden syiden takia, ehkä. Vi kanske kan ha euroobligationer av andra skäl.Tämä ratkaisu voi olla oikea juridisesta näkökulmasta. Det är en lösning som kanske är rättsligt korrekt.
 • voida
  Voitte sanoa, että nykyisessä tilanteessa ei voida tehdä enempää. Ni kanske säger att det inte går att göra mer i nuläget.Tämä on kenties syy siihen, ettei sitä voida vastustaa oikeudellisin tai taloudellisin perustein. Orsaken är kanske att inga juridiska eller ekonomiska invändningar är möjliga.Islamabad on ehkä tosiasiassa suurempi uhka kuin Teheran, mutta ehkä näin ei voida sanoa. Kanske - men det kanske man inte kan säga - är Islamabad i själva verket ett större hot än Teheran.

Exempel

 • Jag kommer kanske på lunchen i morgon trots allt.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se