svenska-engelska översättning av komplettera

 • complementIt must complement these systems. Det bör komplettera dessa system.The agendas will complement each other. Dagordningarna kommer att komplettera varandra.Progress in the Council is complementing your work. Ert arbete kompletteras genom framsteg i rådet.
 • complete
  us
  Perhaps the time has come rather to complete it. Tiden är kanske mogen att komplettera korpusen.This is a mechanism which is necessary to complete the framework of the Treaty. Detta är en mekanism som är nödvändig för att komplettera fördragets ramar.This will complete the European Union system of protection of fundamental rights. Detta kommer att komplettera EU:s system för skydd av de grundläggande rättigheterna.
 • replenish
  us
  We are strongly opposed to an accelerated Europeanisation of immigration policies, the aim of the latter being merely to organise migratory flows so that Europe’s ageing populations are replenished. Vi motsätter oss starkt en accelererad europeisering av invandringspolitiken, en politik vars syfte enbart är att organisera migrationsströmmarna så att Europas åldrande befolkningar kompletteras.Its a popular product, and they have to replenish their stock of it frequently.
 • supplementIt must be supplemented by further initiatives. Det måste kompletteras med ytterligare initiativ.It should be supplemented by national strategies. Det ska kompletteras av nationella strategier.There is now a need to supplement this legislation. Nu finns det ett behov att komplettera denna lagstiftning.

Exempel

 • Hon var tvungen att komplettera studierna inom psykologi för att få behörighet att arbeta som sjuksköterska.
 • Du kompletterar Pelles journalistiska artikelförfattande mycket bra med din fotografering, sade chefen till den nyanställde fotografen Larsson.
 • Ni är båda lika usla, kompletterade han sin utsago tyst för sig själv när de berörda parterna icke var närvarande.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se