svenska-finska översättning av ersättning

 • korvaus
  Haluamme taatun äitiysvapaan, josta maksetaan täysi korvaus. Vi vill ha en garanterad mammaledighet med full ersättning.Meidän olisi pyrittävä ottamaan käyttöön lasten kotihoidosta maksettava korvaus. Vi borde försöka införa en ersättning för att ta hand om sina barn.Mikään todelliset kustannukset ylittävä korvaus ei voi olla hyväksyttävä. Ingen ersättning utöver de faktiska kostnaderna är acceptabel.
 • palkkio
  Juuri sitä he tekevät, eikä mikään voisi olla surkeampi palkkio kuin nykyisin markkinoilla saatavat hinnat. Det är precis vad de gör, och inget annat får en sämre ersättning med de priser som för närvarande erhålls på marknaden.Palkkio voisi olla jopa huomattava, mutta monien ryhmämme jäsenten mielestä patentin voimassaolon jatkaminen kuudella kuukaudella oli hieman liiallista. Denna ersättning kan till och med vara betydande, men för många i vår grupp var förlängningen av patenttiden med sex månader att gå lite väl långt.- tarkoituksena on maksaa edelleen todellisten matkakustannusten korvaamisen ohella veroton palkkio, joka määräytyy matkan pituuden ja matkaan kuluneen ajan perusteella; - det fortfarande, utöver återbetalningen av de faktiska resekostnaderna, skall utgå en skattefri ersättning baserad på resans avstånd och tid
 • hyvitys
  Matkustajien olisi ainakin saatava täysi hyvitys, ellei tosiasiallista korvausta, lentoasemamaksuista lennon peruuntuessa. De borde åtminstone få full ersättning, om än inte en faktisk återbetalning av flygplatsavgifterna på en avbokad flight.
 • kompensaatio
  Materiaalin vähemmyyden kompensaationa voi olla esimerkiksi hyvä kuningashyökkäysasema ja epäedullisen upseeriaseman kompensaationa esimerkiksi parempi sotilasasema
 • ansio
  Hänen ansiostaan kylän lapset saavat juoda puhdasta vettä.Samuel Roosin suurin ansio oli uudissanojen keksiminenNykyisin kaikki yrittäjän aika menee ansiossa.
 • korvike
  Kiellot ovat maalaisjärjen huono korvike. Förbud är en dålig ersättning för sunt förnuft.Se on vain huono korvike yhteiselle talous- ja kasvupolitiikalle, jota ei ole. Den är bara en dålig ersättning för en gemensam politik för ekonomi och tillväxt som inte existerar.Niiden, jotka aikovat keskeyttää tai estää syvänmeren porauksen, on selvitettävä, miten löydetään energiatiheä korvike öljylle. De som vill stoppa eller förbjuda djuphavsborrning efter olja måste förklara hur de skulle hitta en energirik ersättning för oljan.
 • maksu
  Keinot, joilla on tarkoitus saada jälkikäteen maksu potilaan jäsenvaltiolta, osoittautuvat käytännössä mahdottomiksi toteuttaa. Den så kallade möjligheten att i efterhand få ersättning från patientens medlemsstat kommer att visa sig ogenomförbar.Päätteeksi totean, että edesmennyt isoisäni Harold Macmillan oli aina sitä mieltä, että parlamentin jäsenille ei pitäisi maksaa palkkaa, koska maksu houkuttelee jäseniksi vääränlaisia tyyppejä. Avslutningsvis ansåg alltid min framlidne farfar, Harold Macmillan, att parlamentsledamöter inte skulle få någon ersättning, eftersom det drog till sig fel typ av karl.
 • palkka
  Vanginvartijoiden palkka on alle 500 euroa kuukaudessa. Kriminalvårdarnas ersättning överstiger inte 500 euro per månad.Tavoitteena on avoimuus, jolloin palkka on palkka ja matkakulujen korvaukset ovat korvauksia aiheutuneista kustannuksista. Målet är öppenhet, på så sätt att lön är lön och kostnadsersättning är ersättning för kostnader.Toinen ja yhtä tärkeä aloite on kuitenkin täysi palkka äitiysvapaan ajalta. Ett andra och lika viktigt initiativ är dock att ge full ersättning under mammaledigheten.
 • takaisinmaksu
  Uudessa 8.7 artiklassa määrätään seuraavaa: " Kaikista henkilöstömenoista, mukaan lukien komennushenkilöstöön liittyvien menojen takaisinmaksu lähettäjäorganisaatiolle (...) vastaa yhteisyritys." I artikel 8.7 fastställs: " Alla personalutgifter, inklusive ersättning för personalutgifter som värdorganisationen påtagit sig... skall bäras av samarbetsprojektet."
 • vastike
  Ministeriö panee tuen vastikkeeksi seudun kunnille kovan ehdon. (hs.fi
 • vaihto
  maanvaihto
 • vastine
  Niillä pyritään vain saamaan aikaan valheellinen vastine muille maahanmuuttoteksteille, jotka nekin ovat kovin hölliä. De tjänar bara som bedräglig ersättning för andra texter om immigrationen som faktiskt är överdrivet liberala.Ranskankielinen tarkka vastine kertoo sanan tarkoituksesta jo aika paljon.Vastine voi sisältää asiaväitteen, prosessiväitteen tai tunnustuksen

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se