svenska-finska översättning av igenom

 • läpi
  Voimme käydä läpi yhteisön säännöstön. Vi kan gå igenom EU: s rättsregler.Olen käynyt läpi koko mietinnön. Jag har tittat igenom betänkandet.Sallikaa minun käydä tosiseikat nopeasti läpi. Jag ska bara gå igenom sakförhållandena.
 • kautta
  Nyt on kuljettava tämän herkän alueen kautta. Nu måste vi gå igenom detta känsliga område.Sillä on kautta linjan yhtymäkohtia kaikkiin Euroopan unionin toimiin. Det är en fråga som löper tvärs igenom alla Europeiska unionens politikområden.Minun arvioni mukaan ei ole todennäköistä, että mikään toimielin saisi enempää sovittelun kautta. Min bedömning är att ingen av institutionerna kan tänkas få igenom mer vid en medling.
 • läpi, lävitse
 • lävitse
  Julkilausuman eri osia käydään lävitse päivittäin Genevessä. Man går dagligen igenom resolutionens olika delar i Genève.Se on suositus, ja jos se ei nyt mene lävitse, kannatan silti kaikkien kolmen tarkistuksen hyväksymistä. Det är en rekommendation, och om detta inte går igenom nu anser jag att vi ändå bör anta samtliga tre ändringsförslag.Arvoisa puhemies, kun kävin vielä äsken esittelijän kanssa lävitse äänestysluettelon, törmäsimme ongelmaan, joka koskee äänestysmenettelyä. Jag gick just ännu en gång igenom omröstningslistan tillsammans med föredraganden, och då stötte vi på ett problem som har att göra med själva omröstningsförfarandet.
 • poikki
  Joudumme tällä hetkellä torjumaan tulvia ja liiallisia vesimääriä, samalla kun vedet vain virtaavat alueemme poikki. I dag kämpar vi emot översvämningar - det finns ett överflöd av vatten, samtidigt som vattnet bara strömmar igenom vårt territorium.kulkea kadun poikkilentää Suomen poikki

Exempel

 • Han körde igenom hela staden utan att stanna vid trafikljusen.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se