svenska-finska översättning av skuld

 • velka
  Julkinen velka on vakava ongelma. Offentlig skuld är ett allvarligt problem.Meidän on peruttava Haitin velka ja maksettava oma velkamme sille loppuun. Vi måste skriva av Haitis skuld och betala vår skuld till landet.Euroopalla on siis moraalinen velka maksettavana Afrikalle. Europa har således en moralisk skuld visavi Afrika.
 • syyllisyys
  Syyllisyys näkyy heistä selvästi. Deras skuld är uppenbar för alla.Lentoyhtiö on vastuussa ainoastaan, jos syyllisyys todetaan. De senare har endast ett ansvar om deras skuld kan påvisas.Arvoisa puhemies, syyllisyys ja vastuullisuus ovat kaksi eri asiaa. – Herr talman! Det är en viss skillnad mellan skuld och ansvar.
 • syyp
  Toinen syy on se, että Euroopan unioni on syyllinen, koska se ei antanut Öcalanille turvapaikkaa. Det andra är att unionen har skuld i denna fråga, eftersom den inte gav Öcalan asyl.Asiat lähtivät etenemään hyvin hitaasti vuonna 2000, mikä oli pääasiassa jäsenvaltioiden syy, ja näin oli myös vuonna 2001. Vi gick ut väldigt långsamt under år 2000, vilket huvudsakligen medlemsstaterna bar skuld till, och det samma gällde under år 2001.Kolarin syy oli kuljettajan väsymys.
 • syyllisyydentunne
 • vastuu
  Esittelijä Kreissl-Dörfler on laatinut objektiivisen selvityksen, jossa pyritään kohdistamaan syytökset ja jakamaan vastuu oikeudenmukaisesti. Kreissl-Dörfler har gjort en objektiv redovisning och försökt att vara rättvis när det gäller skuld- och ansvarsfördelningen.Nähdäkseni näin välittyy Saksan syyllisyys ja erityinen vastuu ja samalla tehdään selväksi, että natsit tekivät itse itsestään syyllisiä. Som jag ser det skulle det uttrycka Tysklands skuld och speciella ansvar samtidigt som det står klart att det var nazisterna som själva var orsak till denna skuldbörda.Hallitusten vastuu poliittisen unionin toteuttamisen viivästymisestä on valtava, eikä puheenjohtajavaltio Saksa meistä näytä juuri kiristäneen tahtia. De olika regeringarnas skuld till förseningen när det gäller att förverkliga den politiska unionen är enorm, och det verkar knappast som om det tyska ordförandeskapet har ändrat på tempot.
 • vastuunalaisuus
 • velvoite
  Velallisen jätettyä suorituksen täyttämättä tai täytettyä sen virheellisti velvoitteen sisällys muuttuu.
 • vika (syy)
 • vika moka
 • virhe
  Virhe merkitään kysymysmerkillä siirron perässä.

Exempel

 • Hennes skulder ökade i allt snabbare takt.
 • Hon fick skulden för mordet.
 • Han tog på sig skulden.
 • Vilka bär skulden för företagets mutskandal?
 • Förlåt oss våra skulder!

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se