svenska-engelska översättning av konstatera

 • find
  us
  Here we find some concern being voiced. Här kan vi konstatera att det råder vissa farhågor.I am sure we will find that tomorrow in the vote. Jag är säker på att vi kommer att konstatera det i morgon vid omröstningen.We cannot find any such formal mispractice at all. Vi kan inte konstatera något sådant formellt felaktigt handlande alls.
 • ascertain
  us
  I was able to ascertain in person that the hand-grenade had indeed been intended for József Kasza. Jag kunde själv konstatera att handgranaten verkligen varit avsedd för József Kasza.However, we have to ascertain at the same time that our own sanctions were not that effective either. Vi måste samtidigt konstatera att våra egna sanktioner inte heller har fungerat så bra.Indeed, we can already ascertain that the changes that were made have brought the positions closer together. Vi kan redan nu konstatera att de ändringar som gjordes har fört ståndpunkterna närmare varandra.
 • establish
  us
  It is important to establish this. Det är viktigt att konstatera det.It took a long time for us to establish this, however. Det tog dock lång tid innan vi kunde konstatera det.I only want to establish that our questions are not being answered. Jag vill bara konstatera att vi inte får svar på våra frågor.
 • state
  uk
  us
  That should be clearly stated once and for all. Det bör konstateras en gång för alla.This is stated in point 3 of Mrs Haug' s report. Detta konstateras i Haugs betänkande i punkt 3.The report states that the Ombudsman is doing a fine job. I betänkandet konstateras att ombudsmannen gör ett bra arbete.

Exempel

 • Han konstaterade att ugnen ännu var på.
 • Syftet med undersökningen är att konstatera sjukdomen förrän det är för sent.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se