svenska-engelska översättning av svara

 • answer
  uk
  us
  Madam High Representative, do not answer me, answer them. Fru Ashton, svara inte mig, utan svara dem.I cannot answer that question. . (EN) Jag kan inte svara på den frågan.I could not answer that either. Jag kunde inte svara på det heller.
 • reply
  us
  You have the right to reply or not to reply. Ni har rätt att svara eller inte svara, herr Henderson.I hope he would like to reply. Jag hoppas att han vill svara.I could reply in the same tone. Jag skulle kunna svara i samma ton.
 • respond
  us
  The question is how do we respond? Frågan är: Hur vi skall svara?I am happy to respond to Mr Korakas. Det är ett nöje att svara på Korakas.I do not intend responding in detail. Jag avser inte att svara detaljerat.
 • pick upI want to pick up one or two points, but first I must respond briefly to what Mr Miller said. Jag vill ta upp ett par punkter, men först måste jag kort svara på vad Bill Miller sade.I will, if I may, try and pick up some of the key points that were made and at least begin to give you responses to that. Jag ska försöka ta upp några av de viktigaste frågorna som ställdes och åtminstone börja svara på dem.We need a Council, a Parliament, a Union in which anyone can pick up the phone at the Council, because he or she is able to give a competent answer and a competent solution. Vi behöver ett råd, ett parlament, en union där vem som helst inom rådet kan svara, eftersom han eller hon kan ge ett kompetent svar och en kompetent lösning.
 • take
  us
  It is true that we sometimes take a long time to reply. Det är riktigt att vi ibland dröjer länge med att svara.(The speaker agreed to take a question under Rule 149(8)) (Talaren samtyckte till att svara på en fråga enligt artikel 149.8.)If I may give you my answer: I will take what you have said very seriously. Tillåt mig att svara er så här: Jag ser mycket allvarligt på det som ni sade.

Exempel

 • Jag svarade att vi börjar klockan åtta.
 • Han svarade på frågorna.
 • Telefonen ringer! Svarar någon?
 • Hon svarade med att lämna föreningen.
 • Det svarar direkt när du vrider på gasen hos en 250 kubiks crosscykel.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se