engelska-finska översättning av interest

 • kiinnostaaAjattelin, että asia saattaisi kiinnostaa teitä. I thought you might be interested. Minua kiinnostaa kovasti kuulla, mitä teillä on sanottavana. I am very interested in what you say. Asia kiinnostaa meitä kovasti. The subject is of great interest to us.
 • kiinnostusKiinnostus alueen mineraalivarantoihin lisääntyy. Interest in its mineral wealth is increasing. Kiinnostus köyhyyden poistamiseen on keinotekoista. The interest in wiping out poverty is hypocritical. Mistä tämä EU:n jatkuva kiinnostus johtuu? Why this continuing interest on the part of the ΕU?
 • mielenkiintoParlamentin mielenkiinto tätä asiaa kohtaan on hyvin myönteistä. Parliament's interest in this issue is most welcome. Näin ollen tämä vireys voi hyödyttää meitä kaikkia, ja mielenkiinto on perusteltua. So it can benefit all of us and we must take an interest. Parlamentin mielenkiinto on Euroopan unionille tärkeä valtti. Parliament's interest is an important asset for the European Union.
 • etuSe on myös sen ensisijainen etu. It is also its primary interest. Tämä ei voi olla Euroopan etu. This cannot be in Europe's interests. Miten eturistiriitoja sovitellaan? How will conflicting interests be arbitrated?
 • intressiTämä ei voi olla tämän parlamentin intressi. That cannot be in the interests of our Parliament. Tiedän, että puheenjohtajavaltio Tanskalla on erityinen intressi tähän asiaan. I know that the Danish Council Presidency has a particular interest in this issue. Toiseksi EU:lla ja Venäjällä on yhteinen tärkeä intressi arktisella alueella. Secondly, the EU and Russia have a common interest in the Arctic region, and that interest is important.
 • korkoMartin Schulz sanoi, että korko on tällä hetkellä EU:ssa 2-3 prosenttia. Mr Schulz said that interest rates currently stand at 2-3% in Europe. Haluaisin kertoa teille, että Kyproksessa korko on tällä hetkellä kuusi prosenttia. I should like to tell you that in Cyprus, the interest rate currently stands at 6%. Perusrahoitusoperaatioiden korko oli näin ollen kaksi prosenttia vuoden 2003 kesäkuussa. Thus, in June 2003, the interest rate on the main refinancing operations reached 2%.
 • sidonnaisuus
 • alaYleishyödylliset palvelut ovat todellisuudessa monimutkainen ala. The reality of services of general interest is complex. Sen sijaan meidän pitäisi tehdä selväksi, että tämä on yhteisen edun mukainen ala. Instead, we should make it clear that this is an area of common interest. Tällainen salailu ja liikesalaisuuksien oletettu suojelu loppuu tässä ja nyt. This secrecy and the supposed protection of corporate interests will be stopped here and now.
 • harrastusPostimerkkeily on hauska harrastus.Harrastuksiani ovat kansantanssit, puutyöt ja lenkkeily.
 • kiinnostuksen kohdeSilti olen enemmän huolissani median kyvystä yhteiskunnallisen hyvän vartijana, koska näidenkin kiinnostuksen kohde on yhä vahvemmin yksinomaan taloudellinen voitto. Nevertheless, I am more worried about the media's ability as the watchdog of what is good in society, because the interests of both are more and more exclusively about profit.
 • luokkaetu
 • mielenkiinnon kohdeLibanon sijaitsee aivan meidän naapurissamme, ja se on ilmiselvästi meille suuri mielenkiinnon kohde. It is on our very doorstep and obviously we have a keen interest. Tämä on tärkeä kohta oikeudellisessa yhteistyössä ja tärkeä inhimillisen mielenkiinnon kohde. This is an important plank in judicial cooperation and a major subject of human interest. Lopuksi sanon herra Corbettille: kyllä, minulla on poliittinen mielenkiinnon kohde tähän asiaan. Lastly, I say to Mr Corbett: yes, I have got a political point of interest in this matter.
 • omistusNiiden omistus ja hallinnointi on oltava julkista, jotta EU:n jäsenvaltioiden etua suojellaan. Their ownership and administration must be in public hands, in order to protect the interests of EU Member States.
 • vahingonkorvaus

Definition av interest

 • The price paid for obtaining, or price received for providing, money or goods in a credit transaction, calculated as a fraction of the amount or value of what was borrowed.
 • Any excess over and above an exact equivalent
 • A great attention and concern from someone or something; intellectual curiosity.
 • Attention that is given to or received from someone or something
 • An involvement, claim, right, share, stake in or link with a financial, business, or other undertaking or endeavor
 • Something or someone one is interested in
 • Condition or quality of exciting concern or being of importance
 • Injury, or compensation for injury; damages
 • The persons interested in any particular business or measure, taken collectively
 • To engage the attention of; to awaken interest in; to excite emotion or passion in, in behalf of a person or thing
 • To be concerned with or engaged in; to affect; to concern; to excite
 • To cause or permit to share

Exempel

 • Our bank offers borrowers an annual interest of 5%
 • He has a lot of interest in vintage cars
 • When scientists and doctors write articles and when politicians run for office, they are required in many countries to declare any existing [[conflict of interest
 • conflicts of interest]]
 • I have business interests in South Africa
 • Lexicography is one of my interests
 • Victorian furniture is an interest of mine
 • The main characters romantic interest will be played by a non-professional actor
 • the iron interest; the cotton interest
 • It might interest you to learn that others have already tried that approach.
 • Action films dont really interest me.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se