svenska-engelska översättning av grund

 • shallow
  us
  The Baltic Sea is shallow and very vulnerable ecologically. Östersjön är grund och ekologiskt mycket känslig.The Baltic Sea is secluded and shallow; its water changes only once every 30 years, which makes it very vulnerable. Östersjön är avskild och grund, och vattnet byts inte ut snabbare än på 30 år, vilket gör den mycket sårbar.Of all the seas surrounding Europe, the Baltic is undoubtedly the most vulnerable thanks to its shallow waters and the fact that there is little water exchange with the Atlantic Ocean. Av alla hav som omger Europa är Östersjön utan tvivel det mest utsatta på grund av dess grundvatten och att det finns mycket lite vattenutbyte med Atlanten.
 • foundation
  us
  These are solid legal foundations. Dessa utgör en solid rättslig grund.We should not neglect this foundation. Vi får inte försumma denna grund.Let us build on a foundation of nation states. Låt oss bygga vidare på en grund av nationalstater.
 • ground
  us
  Do they do so on grounds of cost? Gör de det på grund av kostnaderna?We will have to find common ground. Vi måste finna en gemensam grund.He has good formal grounds for this. Det har han goda formella grunder för.
 • bar
  us
  More specifically, I would stress the absolute falsehood of what Mr Barón Crespo has said. När det gäller detta specifika fall vill jag bemöta Barón Crespos påstående som saknar all grund.Given this dilemma, there is no point in setting up an extensive employment barometer. grund av detta dilemma är det meningslöst att bygga upp en omfattande sysselsättningsbarometer.The window was protected by steel bars
 • bar/translations
 • base
  us
  For that, we need a legal base. För det behöver vi en rättslig grund.The logarithm to base 2 of 8 is 3.base coin
 • basis
  us
  So there is a basis for comparison. Så det finns en grund för en jämförelse.We will do this on a consensus basis. Vi kommer att göra detta på samförståndets grund.We tried to create an objective basis. Vi har försökt att skaffa en saklig grund.
 • cause
  us
  Because of our crazy policy on discards. grund av vår galna politik om fångst som kastas överbord.They identified a burst pipe as the cause of the floodingThere is no cause for alarm

Exempel

 • Kan du grunderna inom matematisk analys?
 • Grunden till ett inbördeskrig finns redan.
 • Bassängen är grund.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2024 OrdbokPro.se