svenska-spanska översättning av kanske

 • quizásQuizás podamos alcanzar un acuerdo o quizás no. Kanske kommer vi att nå en överenskommelse, kanske inte.Quizás deberíamos incluso autoexcluirnos." Vi kanske till och med bör avstå”.¿La cantidad de dinero que desaparece, quizás? Kanske storleken på den summa som försnillats?
 • tal vezTal vez deberíamos investigarlo. Vi kanske borde undersöka saken.El objetivo es, tal vez, un 10 % demasiado alto. Målet är kanske 10 procent för högt.Pero tal vez tengamos una respuesta a esas incógnitas. Men kanske har vi ett svar på det.
 • quizáAsí que quizá yo me haya equivocado: quizá usted sea el hombre adecuado. Så jag kanske tog miste. Ni kanske är rätt person.Quizás podamos alcanzar un acuerdo o quizás no. Kanske kommer vi att nå en överenskommelse, kanske inte.Quizá lo haremos en el futuro. Det är kanske något som kommer i framtiden.
 • acaso¿Acaso pagamos el aire que respiramos? Och betalar vi för luften vi andas, kanske?¿Acaso dejar de bombardear hospitales? Kanske att sluta bombardera sjukhus?¿Acaso nos falta el marco legislativo? Är det kanske ett område som saknar reglering?
 • capazTal vez sea capaz de descubrirlo en su viaje de vuelta a casa esta noche. Ni kanske får möjlighet att undersöka saken när ni åker hem i kväll.Temo más bien que dichos intentos desaten poderes que nadie será capaz de controlar. Jag är ganska rädd för att sådana försök kanske släpper loss krafter som ingen kommer att kunna kontrollera.Lo que no saben, o quizás se niegan a aceptar es que no hay ninguna fuerza capaz de parar este torrente. Något de inte vet eller kanske förnekar att godta är att det inte finns någon makt som kan stoppa denna störtflod.
 • de pronto
 • es posibleEs posible que estemos generando bombas de relojería. Vi kanske skapar tidsinställda bomber.Pero es posible que yo sea un optimista sin remedio. Men kanske är jag en hopplös optimist.¿Es posible que algunos partidos no querían que fuéramos? Kanske vissa partier inte ville att vi skulle resa?
 • igualPuede que el balance en general sea positivo, pero supongo que felicitaría a todo el mundo por igual. Balansen kanske är positiv i allmänhet, men jag antar att jag skulle ge alla en lika eftertrycklig klapp på axeln.Italia es líder en este ámbito, al igual que Suecia, aunque esta última no al mismo nivel que Italia. Italien har gått i spetsen på detta område, liksom Sverige, även om det kanske inte har varit på ett riktigt lika verkningsfullt sätt som i Italien.Dicho de otro modo, la especulación continúa igual que antes y pronto puede que tengamos que rescatar también a los fondos de pensiones. Med andra ord fortsätter spekulationen som tidigare och snart måste vi kanske rädda pensionsfonderna också.
 • poder ser
 • posiblementeLo mismo sucede posiblemente también en el Parlamento. Så är det kanske också i parlamentet.Posiblemente tampoco nosotros hayamos hecho bien las cosas. Vi kanske inte heller är så perfekta.Me temo que posiblemente no sea ese el caso. Jag är rädd för att det kanske inte kommer att bli fallet.
 • puede quePuede que el Comisario lo sepa. Kanske kommissionären vet det.Puede que no estemos de acuerdo en todas las cuestiones. Vi kanske inte kommer överens i varje fråga.Puede que aún no hayamos visto lo suficiente. De kanske ännu inte sett tillräckligt.

Exempel

 • Jag kommer kanske på lunchen i morgon trots allt.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se